Budowa szybu SW - 4

Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź S.A.

Dane techniczne:
Średnica szybu w świetle – 7,5 m
Głębokość szybu – 1 216 m
Głębokość mrożenia – 650 m

Technologia:

Głębienie szybu z zastosowaniem mrożenia górotworu, konstrukcja szybu – segmentowa obudowa betonowa i tubingowa.

W 2005 r. PeBeKa S.A. rozpoczęła roboty przy budowie kolejnego szybu wentylacyjnego dla kopalni KGHM Polska Miedź S.A. Oddział  ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla ciągu technologicznego KGHM, bowiem jej realizacja była jednym z warunków decydujących o eksploatacji nowych obszarów górniczych. Dostępne staną się najgłębsze pokłady rudy miedzi położone w rejonie złoża Głogów Głęboki Przemysłowy. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2005-2013. 30 czerwca 2008 r. odbyło się uroczyste wydobycie pierwszego kubła urobku, oficjalnie rozpoczynające głębienie tego szybu.

Ze względu na największą do tej pory w Zagłębiu Miedziowym głębokość mrożenia przewidziano zastosowanie dla tego obiektu mrożenie selektywne oraz kompleksową kontrolę całego procesu z wykorzystaniem monitoringu pracy stacji agregatów mrożeniowych i obiegu medium chłodzącego.

17 lipca 2013 r. nastąpiło zbicie techniczne szybu z wyrobiskami kopalni ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa