Odwierty geologiczno-rozpoznawcze (Bolesławiec, Warta Bolesławiecka)

Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź

Zakres usługi:

 • Wykonanie otworów badawczych  zlokalizowanych na terenie gmin Bolesławiec oraz Warta Bolesławiecka;
 • Cel: Zbadanie warunków zalegania rudy bilansowej miedzi, jej jakości, profilu litostratygraficznego, nadkładu, warunków hydrogeologicznych, geologiczno- inżynierskich i gazowych;
 • Głębokość odwiertów: do około 1500 metrów.

Zakończenie robót: październik 2014 r.

Parametry techniczne urządzenia wiertniczego MR6000:

 • Producent: DRILLMEC
 • Typ: samojezdne urządzenie wiertnicze, teleskopowe, stawiane i opuszczane hydraulicznie
 • Wysokość: 35 metrów
 • Udźwig na haku: 136 ton
 • Wysokość mostku wieżowego: 16,7 metra
 • Moc wyciągu wiertniczego: 500 KM
 • Napęd: Caterpillar C15
 • Średnica liny: 28 mm


Wykonanie odwiertów geologiczno-rozpoznawczych na terenie gmin Bolesławiec oraz Warta Bolesławiecka zamówił KGHM Polska Miedź, który jest głównym odbiorcą usług oddziału wiertniczego.

Przed rozruchem wiertnicy i rozpoczęciem wierceń w Niecce Grodzieńskiej wykonano prace przygotowawcze: ułożono płyty drogowe, postawiono zaplecze socjalno-techniczne, przygotowano również zaplecze elektryczne. Kolejnym etapem był transport i montaż urządzenia wiertniczego, które składa się z samojezdnej wiertnicy typu MR6000, zbiorników oraz pomp płuczkowych i generatorów prądotwórczych.

Prace przy pierwszym odwiercie w Niecce Grodzieńskiej ruszyły 1 grudnia 2013 r., a zakończyły się w drugiej połowie lutego 2014 r. na planowanej głębokości 1447 metrów. Drugi z otworów – o głębokości 1417 metrów – oddział wiertniczy wykonał w ciągu niespełna trzech miesięcy (22 marca – 4 czerwca 2014 r.). W obu tych otworach po zakończeniu kompleksowego zakresu badań hydrogeologicznych zabudowano  piezometry, które służą do obserwacji i badań wód podziemnych. Trzeci odwiert rozpoczęto w połowie czerwca i zakończono 18 października 2014 r. na głębokości 1278 metrów.

Wykonanie otworów wiertniczych umożliwia zebranie szczegółowych danych o warunkach geologicznych występowania i zasięgu złoża rud miedzi i kopalin towarzyszących, a także informacji o mineralizacji miedziowej i metali występujących z miedzią w rudzie.

Odwierty wykonane na terenie Niecki Grodzieńskiej wzbogaciły wiedzę specjalistów PeBeKa w zakresie technologii rdzeniowania skał osadowych z okresu permu.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa