Portal Górniczy Nettg.pl – Inauguracja obchodów barbórki w Zagłębiu Miedziowym

Portal Górniczy Nettg.pl – Inauguracja obchodów barbórki w Zagłębiu Miedziowym

Opublikowano 23 listopada 2015

Mamy ambicję nie tylko nadążać za zmianami na rynku, ale wręcz sami je kreować - mówił w piątek (20 listopada) Jacek Kulicki, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń, podczas Akademii Barbórkowej w Centrum Kultury Muza w Lubinie.

W wydarzeniu otwierającym obchody barbórki w Zagłębiu wzięli udział liczni goście, m.in. władze PeBeKa i KGHM Polska Miedź, przedstawiciele instytucji górniczych oraz władz wojewódzkich i lokalnych. Akademia Barbórkowa PeBeKa tradycyjnie już inauguruje obchody górniczego święta w całym Zagłębiu Miedziowym i jest początkiem szeregu uroczystych spotkań branżowych. (…) Tegoroczna akademia odbyła się w jubileuszowym, 55. roku istnienia Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa. (…)

Do jubileuszu PeBeKa nawiązał w swoim przemówieniu prezes przedsiębiorstwa, który podkreślił, że jest to najlepszy okazja, by zastanowić się nad tym, gdzie PeBeKa będzie w perspektywie kolejnych pięciu, dziesięciu, piętnastu lat.

- Chcę zdecydowanie powiedzieć, że mamy i musimy mieć ambicję nie tylko nadążyć za zmianami, ale wręcz je kreować - mówił prezes Jacek Kulicki. - Rozwijamy zakres i kompleksowość świadczonych usług. (…)

Prezes PeBeKa jak co roku w szczególny sposób podziękował wyróżniającym się pracownikom firmy za ich zaangażowanie, wręczając 128 odznaczeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa