Polska – Gazeta Wrocławska

Polska – Gazeta Wrocławska

Opublikowano 28 czerwca 2012

Top 100 dolnośląskich firm w 2011 roku (Polska - Gazeta Wrocławska, 28 czerwca 2012 r.)

W przygotowanym zestawieniu Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa zostało sklasyfikowane na 36 miejscu na 100 najważniejszych dolnośląskich firm.  Kolejność w tabeli zależała od wysokości przychodów ze sprzedaży w 2011 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa