Polish Market

Polish Market

Opublikowano 12 października 2011

Poland attractive for investments (Polish Market, 1 października 2011 r.)

Artykuł omawiający raport przygotowany przez UNCTAD, czyli Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, organ ONZ. Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obecnie miejsc na świecie do lokowania kapitału - zajmuje szóstą pozycję, a w porównaniu z ubiegłym rokiem przesunęła się o pięć oczek, pokonując Chiny czy Stany Zjednoczone.

W dołączonym do artykułu rankingu 500 polskich przedsiębiorstw handlowo-usługowych (wybranych ze względu na wielkość sprzedaży za rok 2010) zajęła wysokie 171 miejsce.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa