MuratorPlus.pl

MuratorPlus.pl

Opublikowano 11 stycznia 2010

To już pół wieku... (MuratorPlus.pl, 11 stycznia 2010)

"50 lat stuknie w tym roku Przedsiębiorstwu Budowy Kopalń PeBeKa z Lubina. W tym wyjątkowym, jubileuszowym roku firma planuje m.in. organizację sympozjum naukowego, wystawy ulicznej i spotkań z pionierami Zagłębia Miedziowego.

Początek PeBeKa jest nierozerwalnie związany z odkryciem rudy miedzi w rejonie Lubina i Sieroszowic oraz rozpoczęciem budowy Zagłębia Miedziowego, jednego z największych przemysłowych przedsięwzięć w Europie. 27 kwietnia 1960 r. minister przemysłu ciężkiego powołał do życia Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi (PBKRM) z siedzibą w Lubinie. Firma została utworzona jako generalny wykonawca robót górniczych w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym."

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa