Builder

Builder

Opublikowano 11 listopada 2009

Personalia - Jacek Kulicki (Builder, 1 listopada 2009)

"JACEK KULICKI

z końcem września br. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa.
Od 2008 roku był Wiceprezesem ds. technicznych. Cała kariera zawodowa Jacka Kulickiego związana jest ze spółką PeBeKa, w której rozpoczął pracę w 1990 roku. Rzpoczynał ją jako stażysta i nadgórnik pod ziemią. Od 1991 przez 10 lat pracował w PeBeKa w różnych rejonach robót górniczych jako sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy i nadsztygar górniczy. Od 2001 do 2008 roku pełnił obowiązki kierownika działu robót górniczych rejonu robót Szyby."

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa