Budnet.pl

Budnet.pl

Opublikowano 17 września 2009

PeBeKa - ekspert górniczych technologii (Budnet.pl, 17 września 2009)

"Przedstawiciele przedsiębiorstwa PeBeKa wezmą udział w Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi pod hasłem "Perspektywy i wyzwania", który odbędzie się w Lubinie w dniach 24-26 września 2009.


Organizatorami są KGHM Polska Miedź S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz uczelnie: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski. Kongres w zamyśle stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń, związanych z aktualnymi problemami górnictwa rud miedzi w Polsce i na świecie. Wiodącymi tematami będzie problematyka pozyskiwania i udostępniania złóż oraz techniczne, technologiczne, organizacyjne i prawne aspekty eksploatacji."

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa