Jubileuszowa Barbórka w PeBeKa

Jubileuszowa Barbórka w PeBeKa

Opublikowano 23 listopada 2010

PeBeKa to ludzie, doskonali specjaliści w swoim fachu – to stwierdzenie najlepiej oddaje ducha tegorocznych obchodów Barbórki w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa. Przez 50 lat spółka wykształciła wielu świetnych inżynierów, których efekty pracy można podziwiać na całym świecie. 

W czasie uroczystości prezes PeBeKa, Ryszard Janeczek przypomniał, jak hartowała się kadra przedsiębiorstwa.

- Początek działalności firmy to była ciągła walka z naturą, a także ludzkimi ograniczeniami. Pionierzy Zagłębia nie posiadali dostępu do wiedzy czy technologii. To na ich osiągnięciach budowano dzisiejszy know-how PeBeKa i górnictwa miedzi. Determinacja ludzi, ich zapał i gotowość do podejmowania wyzwań były kluczem do sukcesu - mówi Ryszard Janeczek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda dolnośląski, posłowie na Sejm, reprezentanci władz lokalnych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych z PeBeKa organizacji i instytucji. Wicewojewoda, Ilona Antoniszyn-Klik, podkreśliła, jak elitarnym zawodem jest zawód górnika. Nawiązała także do innowacyjności, jako jednego z głównych haseł Unii Europejskiej.  Podczas gdy w innych branżach dopiero wdrażane są programy nastawione na innowacje, w PeBeKa nowoczesne technologie i rozwiązania obecne są od dawna.

Wyrazy uznania dla działalności PeBeKa przesłał również prezydent Bronisław Komorowski. 

Podczas barbórkowej Akademii odznaczeni zostali zasłużeni pracownicy spółki, a także autorzy innowacyjnych projektów, które pozwolą na wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu firmy. W konkursie „Innowacyjność w obszarze produkcji” zwyciężyły ex aequo dwa projekty. Autorami pierwszego - „Synchronizacja układu hydraulicznego kombajnów chodnikowych z zewnętrznym agregatem hydraulicznym w celu przemieszczania (przejazdu) kombajnu na dużych odległościach” - są Jerzy Zagrodnik (pomysłodawca), Józef Bober i Grzegorz Cebula. Zwycięzcą-innowatorem został także Ryszard Frankowski za projekty „Ściągacz do łańcucha Galla” oraz „Układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania węża ssawnego SWO”. Przyznano również jedno wyróżnienie i otrzymał je Marcin Sawaryn.

- Wspieranie innowacyjnych pomysłów to ważny punkt działalności spółki. Efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, technologiczne usprawnienia i nowe patenty to właściwy kierunek działania takiej firmy, jak PeBeKa. Bez inwencji pracowników nie osiągnęlibyśmy tego, czym dzisiaj może pochwalić się przedsiębiorstwo – mówi Kazimierz Ryszard Rutka, wiceprezes zarządu i przewodniczący kapituły konkursu.

Wśród wręczonych na Akademii Barbórkowej 2010 odznaczeń znalazły się: odznaczenia państwowe „Medale  za  Długoletnią  Służbę”, honorowe  odznaki  „Zasłużony  dla  Górnictwa  RP”, „Honorowe Szpady  Górnicze”, odznaki „Zasłużony  dla  KGHM Polska  Miedź  S.A., odznaki „Zasłużony  Pracownik PeBeKa S.A.”, nadano tytuły „Inżyniera Górniczego” II oraz III stopnia, a także nagrodzono pracowników obchodzących jubileusz pracy w górnictwie oraz pracy zawodowej.

Wyjątkowe miejsce zajęły matki górników z PeBeKa. Tradycyjnie zarząd spółki złożył na ręce pań, których co najmniej trzech synów poświęciło się pracy w zawodzie górnika, specjalne podziękowania za trud włożony w ich wychowanie.

 

Poniżej zdjęcia z Akademii Barbórkowej 2010:
1 - Prezes PeBeKa Ryszard Janeczek
2 - Wicewojewoda dolnośląski Ilona Antoniszyn-Klik wręcza medale za długoletnią służbę
3 - Uroczyste wręczenie Szpad Górniczych
4 - Występ Górniczego Chóru Męskiego
5 - Wyróżnione matki górników z PeBeKa

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa