Świąteczne kartki życzliwości

Świąteczne kartki życzliwości

Opublikowano 3 listopada 2009

Zakończyła się kolejna, trzecia edycja, organizowanego przez PeBeKa, konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Do wzięcia udziału tradycyjnie zostali zaproszeni uczniowie lubińskiego Zespołu Szkół Specjalnych. Na profesjonalnie wydrukowanej, zwycięskiej kartce będzie można przesłać firmowe i prywatne życzenia świąteczne.

Akcja „Kartki życzliwości” nabiera rozmachu. W tym roku zakończy ją 27 listopada kiermasz i kwesta na rzecz lubińskiego Zespołu Szkół Specjalnych. Impreza odbędzie się w Cuprum Arenie.

W konkursie plastycznym, ogłoszonym przez PeBeKa, mógł wziąć udział każdy uczeń lubińskiego ZSS. Termin nadsyłania zgłoszeń został ustalony na 30 października. Rozstrzygnięcie i wybór najpiękniejszych kart nastąpił 3 listopada. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy drugiej – dziewięcioletni Marcel Sarafin. Wyróżniono i nagrodzono aż 11 młodych artystów. Trzecia edycja cieszyła się dużą popularnością, do organizatorów wpłynęło ponad sto prac.

PeBeKa konsekwentnie wspiera ZSS, zarówno w ramach wolontariatu, jak i innych przedsięwzięć. Konkurs jest sposobem na wielopłaszczyznową pomoc szkole. Po pierwsze aktywuje dzieci do twórczości plastycznej i pomaga im uwierzyć, że mają różnorakie talenty doceniane nie tylko przez ich nauczycieli. Główną nagrodą jest oczywiście wydruk najpiękniejszej kartki dużym nakładzie – w tym roku aż sześciu tysięcy sztuk. Uczniowie mają też możliwość wygrania atrakcyjnych nagród, np. plecaków i przyborów szkolnych. Po drugie – akcja jest sposobem na wsparcie finansowe szkoły - za pieniądze ze sprzedanych kartek w tym roku zostaną wyposażone sale do nauki przedmiotów zawodowych.

- Przedmiotów zawodowych, takich jak na przykład sztuka kucharska, trudno jest się uczyć „na sucho” - mówi Jacek Kulicki prezes przedsiębiorstwa PeBeKa – Dzięki szeroko zakrojonej zbiórce pieniędzy, szkoła będzie miała szansę na kupienie niezbędnego wyposażenia, a dzieciaki na lepszą edukację i wyrównanie szans. Szczególnie cieszę się, że w tegorocznej akcji pozyskaliśmy nowych partnerów, w organizację imprezy charytatywnej zaangażowała się największa lubińska galeria handlowa Cuprum Arena i Telewizja Lubin – podkreśla.

PeBeKa już dzisiaj zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do Cuprum Areny. 27 listopada w godzinach popołudniowych każdy będzie mógł na specjalnym stoisku nabyć zwycięską kartę świąteczną i w ten sposób wspomóc szkołę. Będzie także kwesta na rzecz pomocy szkole, wystawa plastyczna i występy artystyczne dzieci.

PeBeKa zaprasza również wszystkie zainteresowane firmy i instytucje do udziału w akcji „Kartki życzliwości”. Kupując specjalną kartkę świąteczną i wysyłając na niej życzenia kontrahentom, można w ten sposób mieć swój wkład w edukację dzieci ze szkoły specjalnej. Cuprum Arena już potwierdziła swoje wsparcie dla akcji, przeznaczając 3 tysiące złotych na rzecz lubińskiego Zespołu Szkół Specjalnych.

- Cała zebrana podczas naszej akcji kwota zostanie przeznaczona na wyposażenie szkolnych pracowni gospodarstwa domowego oraz praktycznej nauki zawodu w sprzęt zgodny ze standardami określonymi przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - mówi prezes Kulicki.
.
Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Składowej 3 w Lubinie to placówka, w której uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie. Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych wszyscy uczniowie objęci są zajęciami wspomagającymi, które usprawniają ich zaburzone funkcje psychofizyczne, kompensują i korygują odchylenia i w miarę możliwości eliminują przyczyny lub przejawy zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i uczenie się. Szkoła daje szansę na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zarówno pod kątem zawodowym jak i społecznym. Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 172 uczniów.

 

Lista wyróżnionych:

Wiktoria Hopej - 8 lat
Gabriela Sawicka - 7 lat
Wioletta Łuc - 19 lat
Bartłomiej Karsznia - 13 lat
Sara Serek - 10 lat
Radosław Korbel - 21 lat
Damian Snopkiewicz - 10 lat
Łukasz Jankowski - 23 lata
Wiktor Tkaczyk - 6 lat
Edward Kowalewski - 20 lat
Damian Kuśnierczyk - 15 lat

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa