PeBeKa ubiega się o kontrakt w Kanadzie

PeBeKa ubiega się o kontrakt w Kanadzie

Opublikowano 26 sierpnia 2009

Od wczoraj Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa  S. A. wizytują przedstawiciele koncernu BHP Billiton oraz firmy doradczej Stantec Mining w ramach procedury prekwalifikacyjnej dla projektu Jansen.

Projekt obejmuje wykonanie dwóch szybów o głębokości 1100 metrów dla nowo budowanej kopalni soli potasowych w prowincji Saskatchewan w Kanadzie. Warunki geologiczno-górnicze wskazują na konieczność zastosowania mrożenia górotworu, co stanowi możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych przez lubińskie przedsiębiorstwo w Zagłębiu Miedziowym.

PeBeKa jest firmą z 50-letnią tradycją. Budowała od podstaw kopalnie koncernu KGHM Polska Miedź, w tym 29 szybów górniczych. Łączna głębokość zrealizowanych przez firmę szybów sięga 27 kilometrów, a poziomych chodników — ponad 1000 kilometrów. PeBeKa ma szczególne osiągnięcia w zakresie głębienia szybów. Dysponuje unikalną na skalę światową technologią zamrażania górotworu. To głównie dzięki niej udało się wybudować miedziowe kopalnie na Dolnym Śląsku. Tutejsze trzecio- i czwartorzędowe piaski, sypkie i z występującymi wodami podziemnymi, są mało sprzyjające dla prac górniczych. Technologia ta pozwala uniknąć najpoważniejszego zagrożenia dla szybu — wdarcia się wód podziemnych.

Aktualnie PeBeKa realizuje dla KGHM Polska Miedź budowę szybu SW-4. To obecnie największa inwestycja górnicza w Europie o kluczowym znaczeniu dla miedziowego koncernu. Szyb ma udostępnić nieeksploatowane dotąd złoża miedzi, tzw. Głogów Głęboki. Mrożenie gruntu, będące przygotowaniem do rozpoczęcia głębienia szybu, zostało rozpoczęte w październiku 2007 roku. Planowana głębokość SW-4 to 1244 metrów, a jego wewnętrzna średnica wynosić będzie 7,5 metra.

Doświadczenie w budowie szybów w tej technologii ma duże znaczenie dla inwestora koncernu górniczego BHP Billiton. Delegacja Kanadyjczyków spotkała się z zarządem PeBeKa, a następnie pojechała zapoznać się z technologią budowy szybu SW-4 i pracą stacji agregatów mrożeniowych. W dalszej części wizyty goście odwiedzili FUM CHOFUM w Chocianowie, gdzie zapoznali się z procesem produkcyjnym i kontrolnym obudowy tubingowej. Planowana jest także wizyta u pozostałych partnerów konsorcjum tj. w siedzibie KOPEX-u w Katowicach oraz na placu budowy PBSz-u w Bogdance. Wizyta zakończy się w piątek w Wieliczce, gdzie PeBeKa od lat prowadzi rekonstrukcję zabytkowych komnat i chodników kopalni soli.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa