PeBeKa – ekspert górniczych technologii

PeBeKa – ekspert górniczych technologii

Opublikowano 17 września 2009

Przedstawiciele przedsiębiorstwa PeBeKa wezmą udział w Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi pod hasłem „Perspektywy i wyzwania”, który odbędzie się w Lubinie w dniach 24—26 września 2009. Organizatorami są KGHM Polska Miedź S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz uczelnie: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski.

Kongres w zamyśle stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń, związanych z aktualnymi problemami górnictwa rud miedzi w Polsce i na świecie. Wiodącymi tematami będzie problematyka pozyskiwania i udostępniania złóż oraz techniczne, technologiczne, organizacyjne i prawne aspekty eksploatacji.

PeBeKa to profesjonalne przedsiębiorstwo z długoletnią praktyką w branży górniczej, które podzieli się podczas kongresu swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami technicznymi. Robert Kozłowski, inspektor ds. przygotowania produkcji w PeBeKa, przedstawi podczas kongresu referat „Technologie górnicze stosowane przy drążeniu tuneli metra warszawskiego”. 

PeBeKa organizuje także wystawę o swoich osiągnięciach technicznych, jako firma, która znacząco przyczyniła się do budowy Zagłębia Miedziowego. Zaprezentuje ekspozycje związane z wykonywanymi robotami, a także przybliży proces technologiczny budowy Szybu SW – 4, jak również pochwali się swoimi nie małymi osiągnięciami na świecie. Program kongresu przewiduje także wizyty techniczne uczestników m.in.: w Zakładach Górniczych „Polkowice – Sieroszowice” w celu obejrzenia głębionego szybu SW-4 a także powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej w Zakładach Górniczych „Rudna”. Oba te przedsięwzięcia są realizowane przez PeBeKę.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa