Przewóz urządzenia wiertniczego do Pucka

Przewóz urządzenia wiertniczego do Pucka

Opublikowano 4 sierpnia 2016

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług sprzętowych wraz z operatorem do obsługi placów wiertni w rejonie Pucka

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000122/16

Opis zamówienia:

1.         Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.

1.1.      Przewóz urządzenia wiertniczego do miejscowości Mieroszyno (pow. Puck, woj. pomorskie) otwór IG-9.

Orientacyjny termin: ok. 31 sierpnia 2016 r.

Wykonawca zostanie powiadomiony o faktycznym terminie z 5-dniowym wyprzedzeniem.

a)         WARIANT 1

            Przewóz masztu i urządzenia wiertniczego MR 6000 z miejscowości Szczyglice z otworu S-787.

MR 6000 dane techniczne:

Masa Masztu 21000kg,

Długość masztu: 22000m

Szerokość masztu1750mm

Gabaryty urządzenia:

Masa całkowita: 54200kg

Długość: 16750 mm

Szerokość: 2850 mm

Wysokość: 3650 mm

b)         WARIANT 2

            Przewóz urządzenia G55 z miejscowości Gawronki z otworu S-789.

            G55 Dane techniczne:

Długość 11755 mm

Szerokość: 2550

Wysokość:4300mm

Masa: 50 000kg

Wyboru wariantu dokona Zamawiający, po otwarciu ofert.

1.2.      Kompleksowy przewóz wyposażenia wiertni wraz ze sprzętem i zapleczem socjalno-technicznym do miejscowości Mieroszyno, Gmina Puck, woj. pomorskie.

Orientacyjny termin: 35 tydzień 2016 r.

Wykonawca zostanie powiadomiony o faktycznym terminie z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Czas przewozu: maksymalnie 6 dni.

Zamawiający zapewni personel do załadunku i rozładunku elementów.

Kolejność transportu zostanie na bieżąco ustalana z kierownikiem wiertni.

a)         WARIANT 1

            Przewóz z miejscowości Gawronki (gm. Rudna).

b)         WARIANT 2

            Przewóz z miejscowości Szczyglice (gm. Głogów).

 

Wyboru wariantu dokona Zamawiający, po otwarciu ofert.

 

Szczegółowy opis zgodnie z SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

30 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-08-12 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Wizja lokalna jest obowiązkowa i odbędzie się 8 sierpnia b.r. - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa