Odpłatne przekazanie odpadów metalowych

Odpłatne przekazanie odpadów metalowych

Opublikowano 2 grudnia 2016

OGŁOSZENIE WYGASŁO


Ogłaszamy przetarg nieograniczony

 

dot. „Odpłatnego przekazania odpadów metalowych, w tym ze zlikwidowanych maszyn górniczych, i ich przekazanie do zagospodarowania”.

 

 

Termin składania ofert: 09.12.2016 roku, do godz. 12.00 (w zamkniętych kopertach).

 

Szczegóły dot. przetargu  w załączonych dokumentach.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa