PeBeKa bada nowe złoża

PeBeKa bada nowe złoża

Opublikowano 20 kwietnia 2015

Trwają prace geologiczno - rozpoznawcze w gminie Grębocice, których celem jest zbadanie i udokumentowanie istniejących złóż rudy miedzi w obszarze Retków-Ścinawa. Pracownicy PeBeKa wykonują obecnie drugi z trzech planowanych odwiertów.

Realizowany przez PeBeKa projekt zakłada wykonanie otworów wiertniczych w ramach koncesji       na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi w tym rejonie. Chodzi zwłaszcza o zbadanie obszaru złoża rud miedzi „Retków” i wschodniej części złoża „Głogów” oraz powiększenie zasobów w kierunku wschodnim, obejmującym obszar „Gawrony - Ścinawa”.

Prace przy drugim z trzech odwiertów rozpoznawczych, oznakowanym jako S-812, rozpoczęto
9 lutego br. Prace polegają na odwierceniu otworu i odpowiedniej jego zabudowie zgodnie
z zatwierdzonym projektem geologiczno-technicznym oraz wykonaniu szeregu badań geofizycznych
i hydrogeologicznych. Pracownicy Kierownictwa Robót Wiertniczych Powierzchniowych wykonali rdzeniowanie wapienia muszlowego oraz pstrego piaskowca górnego retu, a także wybranych interwałów pstrego piaskowca środkowego i dolnego. Zardzeniowano również cały interwał utworów cechsztynu. W czasie wiercenia pełnośrednicowego (świdrem) pobierano próbki urobku z sit płuczkowych w celu dokładnego określenia rodzaju przewiercanych warstw i tym samym ustalenia profilu litologiczno-stratygraficznego otworu.

Do realizacji opisanych prac wykorzystywane jest urządzenie wiertnicze MR 6000. Docelowo otwór S-812 osiągnie głębokość 1450 m z możliwością jego pogłębienia, aby osiągnąć cel geologiczny.
W otworze zostały już zabudowane standardowe rury okładzinowe 18 5/8”, 13 3/8”, 9 5/8” oraz 7”. Ostatnia kolumna rur okładzinowych 7” zapuszczona została jako kolumna rur traconych, czyli zawieszona na specjalnym wieszaku 50 m powyżej spodu rur 9 5/8”. Otwór S-812 prawdopodobnie zostanie zakończony pod koniec kwietnia i tak jak odwiercony już otwór S-759 będzie w przyszłości służył jako piezometr.

Kolejnym planowanym do wiercenia otworem będzie otwór S-760, którego wiercenie rozpocznie się po przewózce i montażu urządzenia na nowej lokalizacji, a który osiągnie głębokość ok. 1400 m.

Inwestorem projektu jest KGHM Polska Miedź.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa