Dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem

Dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem

Opublikowano 23 września 2015

Za nami III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi. Podczas spotkania przedstawicieli firm górniczych oraz jednostek naukowo-badawczych z całego świata fachowcy PeBeKa przybliżyli specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii głębienia szybów.

Jak podkreślali organizatorzy, kongres był próbą odpowiedzi na ważne pytania o przyszłość branży i metody, które pozwolą na bezpieczną oraz rentowną eksploatację coraz głębszych pokładów miedzi.  W tym kontekście doświadczenie PeBeKa w budowaniu szybów, a przede wszystkim w systematycznym opracowywaniu nowatorskich technologii górniczych odgrywa znaczącą rolę. I właśnie technologiom wykorzystywanym do głębienia szybów w zróżnicowanych warunkach geologiczno-hydrogeologicznych w rejonie Zagłębia Miedziowego poświęcony był wykład Tadeusza Rutkowskiego, nadsztygara górniczego KRG Szyby, podczas jednej z sesji naukowych.  Przykładem była budowa szybu SW-4 – tutejszy profil górotworu jest niezwykle zróżnicowany, z pokładami  piasków, glin zwałowych, iłów, węgla brunatnego, piaskowca (białego, rdzawego, szarozielonego) oraz najstarszej soli.  Po raz pierwszy w Zagłębiu Miedziowym wieża szybowa SW-4 została zaprojektowana i wykonana jako obiekt ostateczny. Oznacza to, że po robotach związanych  z głębieniem szybu zostanie przystosowana do urządzeń docelowych. W stosunku do poprzednich głębionych szybów całkowicie zmodernizowano także maszyny wyciągowe (w części elektrycznej i sterowania). Wyeliminowano opory rozruchowe silników prądu zmiennego, a silniki te zastąpiono nowymi silnikami prądu stałego, co spowodowało zmniejszenie wielkości budynków maszyn wyciągowych. To tylko część innowacyjnych rozwiązań zastosowanych przez PeBeKa.

Oprócz Tadeusza Rutkowskiego w sesjach plenarnych uczestniczył także Jan Basałyga, główny inżynier górniczy PeBeKa. Był on współreferującym podczas wykładu poświęconego drążeniu wyrobisk chodnikowych zespołem kombajnów w warunkach KGHM Polska Miedz S.A.

III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi odbył się w dniach 16-18 września br., a jego organizatorami były Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Honorowym patronatem objął wydarzenie Herbert Wirth, prezes KGHM.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa