Rozpoczął się kolejny etap wierceń pod Bolesławcem

Rozpoczął się kolejny etap wierceń pod Bolesławcem

Opublikowano 22 kwietnia 2014

Realizacja pierwszego zlecenia oddziału wiertniczego na wykonanie wierceń geologicznych pod Bolesławcem przebiega zgodnie z planem. 18 lutego pracownicy Kierownictwa Robót Wiertniczych Powierzchniowych zakończyli prace przy pierwszym odwiercie, a 20 marca rozpoczęły się wiercenia drugiego z trzech planowanych otworów.

Wiercenia pod Bolesławcem rozpoczęły się 1 grudnia ub. roku. Wykonany pierwszy otwór W-I/6 osiągnął 1447 metrów. Pobrane podczas odwiertu próbki oraz rdzenie zbadane zostaną pod względem zawartości metali kolorowych, w tym miedzi i srebra oraz pierwiastków promieniotwórczych. Celowość tych prac polega na zebraniu szczegółowych informacji na temat własności fizycznych skał oraz warunków hydrogeologicznych.

Odwiercenie pierwszych metrów kolejnego otworu W-III/6 nastąpiło 22 marca i od tego czasu prace idą pełną parą. Drugi odwiert sięgnie głębokości 1350 metrów. Zostanie on wykonany w sposób analogiczny do otworu W-I/6. Po zakończeniu tego etapu załoga wiertni wykona trzeci otwór geologiczny, co według terminarza ma nastąpić do końca września br.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa