PeBeKa inauguruje obchody górniczego święta

PeBeKa inauguruje obchody górniczego święta

Opublikowano 14 listopada 2014

Dziewiętnaście państwowych medali, dwadzieścia pięć szpad górniczych, dwa honorowe stopnie generalskie, ponad sto osób wyróżnionych odznaczeniami czy obchodzących jubileusz pracy - podczas uroczystej Akademii Barbórkowej PeBeKa w Centrum Kultury Muza w Lubinie nagrodzono pracowników, którzy szczególnie zasłużyli się dla górnictwa oraz firmy.

To był czas podsumowań i refleksji nad mijającym już rokiem, ale również okazja do przypomnienia kluczowych wydarzeń z historii przedsiębiorstwa, a przede wszystkim do nagrodzenia zasłużonych pracowników. W tegorocznej akademii oprócz władz naszej spółki i osób związanych z PeBeKa udział wzięli również przedstawiciel zarządu KGHM Polska Miedź, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, starosta lubiński Adam Myrda, a także reprezentant Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, pionierzy oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.

Jacek Kulicki, prezes zarządu PeBeKa, w swoim przemówieniu przywoływał ważne inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez firmę – zarówno w kraju (szyby SW-4 oraz GG-1, roboty w ramach modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, eksploracja nowych terenów wydobywczych), jak i zagranicą, PeBeKa bierze bowiem udział w projektach międzynarodowych KGHM, takich jak budowa kopalni miedziowo-niklowej Victoria w Kanadzie. Wszystkie te osiągnięcia możliwe są dzięki zaangażowaniu pracowników naszej firmy, ich umiejętnościom i solidnemu podejściu do zawodowych obowiązków, ale również dzięki umiejętności współpracy i przekazywaniu wiedzy nowo zatrudnionym kolegom.

W drugiej części Akademii Barbórkowej odznaczono pracowników szczególnie zasłużonych dla górnictwa oraz firmy. Przedstawiciele zarządu spółki oraz zaproszeni goście wręczyli 19 państwowych medali i 47 honorowych odznak, a 26 osób wyróżniono tytułami Dyrektorów oraz Inżynierów Górniczych różnego stopnia. W tym roku starszyzna gwarecka powiększyła się też o 25 osób, które odebrały szpady górnicze. Na Akademii Barbórkowej obecni byli również jubilaci świętujący 35- i 25- lecie pracy w górnictwie oraz 25-lecie pracy zawodowej - łącznie 40 osób. Nie zabrakło też wyróżnień dla pań, których co najmniej trzech synów pracuje w zawodzie górnika. A dwóch emerytowanych pracowników PeBeKa- Jerzy Lengas oraz Jan Ulrich – nagrodzono tytułami generalskimi I stopnia.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa