Rozpoczęliśmy obchody górniczego święta

Rozpoczęliśmy obchody górniczego święta

Opublikowano 15 listopada 2013

15 listopada br. Akademia Barbórkowa PeBeKa w lubińskim Centrum Kultury Muza  zainaugurowała  obchody  górniczego święta „Barbórki”  w całym Zagłębiu Miedziowym.

W uroczystości wzięło udział kilkaset osób, w tym wyróżnieni pracownicy przedsiębiorstwa oraz zaproszeni goście – członkowie zarządu naszej firmy i KGHM Polska Miedź, Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, Prezydent Miasta Lubina Robert Raczyński, przedstawiciele władz lokalnych oraz Okręgowego Urzędu Górniczego i pionierzy spółki.

Jacek Kulicki, prezes zarządu PeBeKa, podsumował najważniejsze osiągnięcia firmy w ostatnim czasie i podkreślił ich znaczenie dla całej Grupy Kapitałowej KGHM. Wspomniał ważne wydarzenie, jakim było zbicie szybu SW-4 z wyrobiskiem kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice. Prezes podkreślił, że zarówno SW-4, jak i powstający szyb GG-1 pozwolą na eksploatacje nowych, głębszych pokładów rudy miedzi. Przypomniał również kilka innych  istotnych dla firmy realizacji: uruchomienie trzech nowych kombajnów chodnikowych w kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice oraz planowe rozwijanie powstałego w minionym roku oddziału Wiertnictwa Powierzchniowego, który już wkrótce umożliwi kompleksową usługę budowy szybów i rozpoznawania złóż.

W trakcie Akademii Barbórkowej nagrodzono pracowników zasłużonych dla przedsiębiorstwa oraz górnictwa. W tym roku wśród wręczonych na Akademii Barbórkowej 175 wyróżnień znalazły się: państwowe Złote i Srebrne  „Medale  za  Długoletnią  Służbę” (łącznie dla 25 osób), odznaki  „Zasłużony  dla  Górnictwa  Rzeczypospolitej” (dla 3 osób), honorowe odznaki „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź” (dla 4 osób) oraz Złote, Srebrne i Brązowe odznaki „Zasłużony dla PeBeKa” (dla 41 osób). Sześciu pracowników otrzymało tytuły dyrektorskie II i III stopnia, a dwanaście osób zostało wyróżnionych honorowymi stopniami górniczymi, uzyskując tytuły Inżynierów górniczych I, II i III stopnia. Ponadto odbyła się tradycyjna ceremonia przekazania szpad górniczych, podczas której w firmie przybyło 23 członków starszyzny gwareckiej. Wręczono również nagrody jubileuszowe za 35 i 25 lat pracy w górnictwie oraz za 25 lat pracy zawodowej (dla 49 osób). Jak co roku zarząd PeBeKa uhonorował matki, których co najmniej trzech synów poświęciło się pracy w zawodzie górnika. Podziękowania i upominki otrzymało w tym roku 14 pań. Specjalne wyróżnienia otrzymał pracownik PeBeKa Grzegorz Cebula. W uznaniu za zasługi dla krwiodawstwa minister zdrowia przyznał mu odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a zarząd klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce Górnika” – odznaczenie Zasłużony dla Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce Górnika”.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa