Czwarty blok testowany

Czwarty blok testowany

Opublikowano 3 sierpnia 2012

Powierzchniowa stacja klimatyczna przy szybie R-IX powiększyła się o czwarty blok chłodniczy, wybudowany przez konsorcjum PeBeKa i Gea Grasso. Trwają próby obciążeniowe.

Rozbudowa stacji ma na celu zwiększenie ilości transportowanej wody służącej do schładzania powietrza w górniczych wyrobiskach, co jest niezbędne w sytuacji, gdy eksploatacja złoża prowadzona jest na coraz większej głębokości. Czwarty blok pozwoli podwyższyć moc chłodniczą z 15,6 do około 21,5 MW, a w efekcie poprawić warunki pracy górników ZG Rudna i PeBeKa.

Prace budowlane prowadzone przez PeBeKa rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku. Obecnie nowy blok przechodzi próby końcowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa