Prace przy szybie GG-1 postępują

Prace przy szybie GG-1 postępują

Opublikowano 15 czerwca 2011

Strategiczna inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Zagłębiu Miedziowym, czyli szyb GG-1, osiągnęła ważny etap – wykonano wszystkie otwory mrożeniowe.


Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa przygotowują się też do wykonania pierwszego elementu budowy głowicy szybu, czyli ściany szczelinowej i fundamentów pod przyszłą wieżę szybową. Kończą się również prace pomiarowe pionowości ostatnich dwóch otworów mrożeniowych, a rozpoczyna budowa stacji agregatów mrożeniowych. Jej wykonanie i uruchomienie pozwoli na przygotowanie górotworu do głębienia.


Trwa także realizacja kolejnych obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu. Powstał już budynek administracyjno-socjalny, który będzie służył budowniczym szybu GG-1, bardzo zaawansowana jest realizacja budynku warsztatów, kanały kablowe, place i drogi, sieci instalacyjne, rowy melioracyjne.
Szyb GG-1 zlokalizowany jest w powiecie polkowickim, w odległości ok. 500 m na północny zachód od centrum Kwielic. Umożliwi dostęp do głęboko położonych pokładów rud miedzi występujących w strefie poniżej poziomu 1200 m, na północ od obecnie eksploatowanych złóż w obrębie obszarów górniczych „Sieroszowice I” oraz  „Rudna I i II”.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa