Nowe fragmenty kopalni Wieliczka przygotowane

Nowe fragmenty kopalni Wieliczka przygotowane

Opublikowano 19 sierpnia 2011

Kolejne zlecenie w Kopalni Soli „Wieliczka” za nami – inwestor podpisał protokół odbioru końcowego robót.

W ten sposób PeBeKa zakończyła prace realizowane w ramach projektu „Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli <<Wieliczka>>”, finansowanego częściowo ze środków unijnych. Przeprowadzono cały zakres ustalonych prac, obejmujący wykonanie przebudowy podszybi oraz zbrojenia szybu dla montażu dwóch dźwigów osobowo-towarowych w średniowiecznym szybie „Regis”, najstarszym istniejącym szybie górniczym w Polsce. Prace przy wystroju architektonicznym, ze względu na swój charakter, prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy i wieloletniemu doświadczeniu spółki w tego typu robotach turyści odwiedzający „Wieliczkę” zyskają szansę na odkrywanie nowych fragmentów zabytkowej kopalni.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa