Rozpoczyna się jubileuszowy rok

Rozpoczyna się jubileuszowy rok

Opublikowano 5 stycznia 2010

PeBeka w 2010 roku kończy 50 lat. Już w styczniu ukażą się pierwsze publikacje dotyczące półwiecznej historii PeBeKa. W wewnętrznym piśmie spółki pojawi się cykl wspomnień emerytowanych i długoletnich pracowników, którzy opowiadają o najważniejszych przeżyciach dotyczących m.in. pracy przy głębieniu pierwszych szybów Zagłębia Miedziowego, dotarcia do rudy miedzi i robót prowadzonych przez PeBeKa na całym świecie.

Na kwiecień zaplanowane zostało sympozjum naukowe, które podsumuje dotychczasowe doświadczenia PeBeKa w zakresie budownictwa górniczego i metropolitalnego. Konferencja odbędzie się 23 – 24 kwietnia w sali im. J. Wyżykowskiego w siedzibie zarządu KGHM Polska Miedź. W czasie jej trwania pionierom budowy Zagłębia Miedziowego i wyróżniającym się pracownikom zostaną wręczone okolicznościowe statuetki oraz medale jubileuszowe. Planowana jest również uliczna wystawa w Lubinie, która mieszkańcom miasta przypomni najważniejsze historyczne dokonania PeBeKa. Firma przygotowuje też cykl spotkań z emerytami i byłymi pracownikami.

Początek PeBeKa jest nierozerwalnie związany z odkryciem rudy miedzi w rejonie Lubina i Sieroszowic oraz rozpoczęciem budowy Zagłębia Miedziowego, jednego z największych przemysłowych przedsięwzięć w Europie. 27 kwietnia 1960 roku minister przemysłu ciężkiego powołał do życia Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi (PBKRM) z siedzibą w Lubinie. Firma została utworzona jako generalny wykonawca robót górniczych w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym. PBKRM błyskawicznie przystąpiło do robót górniczych. Już 19 listopada 1960 roku nastąpiło wydobycie pierwszego kubła urobku z pilotażowego szybu L-III (nazwany później na cześć profesora Sztukowskiego - Bolesław) kopalni „Lubin”.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa