Nowy regulamin naboru pracowników

Nowy regulamin naboru pracowników

Opublikowano 16 sierpnia 2010

W sierpniu oficjalnie ruszył nowy system rekrutacji pracowników do PeBeKa. Został on oparty na regulaminie naboru pracowników, nad którym od marca br. pracował specjalny zespół projektowy PeBeKa.

Dokument precyzuje wszystkie etapy rekrutacji dla każdej z grup zawodowych w PeBeKa - pracowników dołowych, budowlanych, biurowych i kadry menedżerskiej. Każdy ubiegający się o pracę w spółce będzie zdobywał punkty w poszczególnych etapach rekrutacji, m.in. za kierunkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku oraz merytoryczną wiedzę w tym zakresie. Podczas rekrutacji pracownicy będą wykonywać zadania związane z przyszłymi obowiązkami, a ich ocenę przeprowadza ich przyszły przełożony.

Regulamin przewiduje rekrutację wewnętrzna i zewnętrzną. Ta ostatnia będzie uruchamiana w chwili, gdy na stanowisko nie znajdą się kandydaci w ramach wewnętrznych przesunięć i awansów. Oferty pracy publikowane w zakładce „Praca” (http://www.pebeka.pl/praca/oferty/). Zainteresowani wypełnią specjalny formularz zgłoszeniowy, a ich dane trafią do Centralnej Bazy Kandydatów.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa