KRG Wieliczka działa już pełną parą

KRG Wieliczka działa już pełną parą

Opublikowano 20 września 2010

W Wieliczce pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. zakończyli już prace związane z uruchomieniem nowego oddziału górniczego.

W ramach KRG Wieliczka realizowany jest kontrakt renowacji jednego z najstarszych szybów kopalnianych w Polsce, szybu „Regis”. Aktualnie prowadzone są przygotowania do rozpoczęcia właściwych robót, to jest zbrojenia szybu i wyposażenia go w niezbędne instalacje - rurociągi, uchwyty kablowe, krzesła szybowe, przedział drabinowy.

Renowacja szybu „Regis” jest częścią projektu europejskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inwestycji, pozwalających na stworzenie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o unikatowym charakterze, a ponadto atrakcyjnych również dla turystów spoza Polski. Prace prowadzone przez PeBeKa pozwolą rozszerzyć dotychczasową ofertę zwiedzania o nowe wyrobiska górnicze, położone we wschodniej części Kopalni Soli „Wieliczka”. W ten sposób powstanie trasa turystyczna „Szlaki nowej przygody”.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa