Finał przygotowań głównych obchodów 50-lecia

Finał przygotowań głównych obchodów 50-lecia

Opublikowano 31 marca 2010

W odwołaniu do historycznej daty utworzenia PeBeKa (kwiecień 1960 roku), na kwiecień zostały zaplanowane główne obchody 50-lecia firmy. 23 odbędzie się jubileuszowa konferencja naukowa, którą patronatem objęła Akademia Górniczo - Hutnicza z Krakowa i KGHM Polska Miedź S.A. Referaty wygłoszą przedstawiciele PeBeKa, którzy podsumują w nich wieloletnie dokonania i postęp technologii stosowanych przez firmę. Wśród omawianych tematów znajdą się min.: rozwój technologii głębienia szybów, budowa warszawskiego metra i roboty tunelowe realizowane na całym świecie.

Jubileuszowa konferencja odbędzie się w sali im. Jana Wyżykowskiego w budynku biura zarządu KGHM. Wśród zaproszonych gości znajduje się liczne grono pionierów Zagłębia Miedziowego. Konferencji będą towarzyszyć wystawy dokumentująca półwieczne dokonania PeBeKa.

Na 23 kwietnia zaplanowana jest również premiera jubileuszowej publikacji Kroniki 50-lecia. Nad jej przygotowaniem pracował od kilku miesięcy specjalny zespół. Kronika zawiera szczegółowe kalendarium wydarzeń, opis najważniejszych przedsięwzięć firmy, a także osobiste relacje pracowników związanych przez lata z przedsiębiorstwem.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa